"Ne fais rien d'inutile." (Miyamoto Musashi)

Accueil Quy định fédéraux Võ cổ truyền : quy định 9 : Siêu Xung Thiên